Stukje uitleg over hypotheken..

Hypotheken algemeen

Inkomen vanaf AOW leeftijd

Heeft u de AOW gerechtigde leeftijd, dan betaalt u minder belasting. Een deel van uw inkomen valt namelijk in een lager belastingtarief. Dat kan betekenen dat u een lagere belastingteruggave heeft met als gevolg dat de netto hypotheeklasten hoger worden.

Overlijden en woonlasten

Zorg ervoor dat u of uw partner in het huis kan blijven wonen als een van u overlijdt. Heeft u en/of uw partner een pensioenregeling bij je werkgever? Dan is het nabestaandenpensioen meestal automatisch geregeld. Hou er wel rekening mee dat dit pensioen een stuk lager is dan het huidige (pensioen)inkomen van uw partner. Bent u gescheiden dan ontvangt uw ex-partner een deel, hetgeen voor de scheiding is opgebouwd, van het nabestaandenpensioen. Uw nieuwe partner ontvangt een nabestaandenpensioen op basis van het opgebouwde deel na de scheiding.
Daarnaast kunt u misschien kunt u ook aanspraak op een nabestaandenuitkering (Anw).

Wat is de invloed van uw leeftijd op het verkrijgen van een hypotheek?

Veel mensen denken dat het niet mogelijk is om kort voor of na pensionering een hypotheek te wijzigen of af te sluiten. Maar er is wellicht meer mogelijk dan u denkt. Uw (toekomstig) pensioeninkomen heeft wel invloed op de hoogte van de hypotheek.

Tijdelijk Tekort regeling NHG

Als u samen met uw partner een hypotheek wilt aanvragen, dan kan een tijdelijk financieringstekort ontstaan. Hiervan is sprake wanneer de oudste aanvrager de AOW-leeftijd bereikt en de jongste aanvrager nog niet. Dit wordt ook wel een AOW-gat genoemd. Vanaf 2021 kunt u, vanaf 57 jarige leeftijd, mogelijk gebruik maken van een tijdelijke tekort regeling. De geldverstrekker kan uw hypotheekaanvraag voor dit zogenoemde AOW-gat beoordelen met een werkelijke lasten toets. U kunt dan vaak meer lenen dan volgens de reguliere normen.

Boxenstelsel

Het Nederlandse belastingstelsel kent 3 boxen. De eigen woning valt in box 1. De hypotheekrente is alleen aftrekbaar voor dat deel van de hypotheek dat dient voor de aanschaf, de verbetering of het onderhoud van de woning, die als hoofdverblijf wordt gebruikt. Indien u de lening voor andere doeleinden afsluit dan valt de lening in box 3 en is de rente niet fiscaal aftrekbaar.
Vanaf 2013 is zijn de hypotheekregels gewijzigd.

Overgangsregeling bestaande box 1 hypotheken

Vanaf 2013 is zijn de hypotheekregels gewijzigd. Hypotheken die na 1 januari 2013 worden afgesloten dienen annuïtair of lineair te worden afgelost. Voor bestaande eigenwoningschulden geldt het overgangsrecht. Met andere woorden; U kunt uw bestaande hypotheek handhaven. Gaat u uw hypotheek wijzigen of een andere woning kopen? Dan krijgt u ook te maken met de nieuwe regels van 1 januari 2013.

Levenpolis en hypotheek:

Er zijn in het verleden veel aflossingsvrije hypotheken afgesloten waaraan een levenpolis is verpand. Zolang de polis verpand is, bent u verplicht de uitkering van deze verzekering te gebruiken voor de aflossing van de hypotheek. Dit geldt ook voor de spaarhypotheek. De aan de hypotheek gekoppelde levensverzekering valt onder de fiscale vrijstellingen in Box 1. De uitkering van de verzekering is dan ook belastingvrij, tot de daarvoor geldende maximale vrijstelling.
Het kan zijn dat de levenpolis in box 3 zit of dat er geen KEW clausule op de polis zit. Dan is het verstandig om de mogelijkheden te onderzoeken.

Hypotheekrenteaftrek stopt na 30 jaar

De termijn van 30 jaar geldt sinds 2001. Als u daarvoor al een hypotheek had, mag u tot 2031 hypotheekrente aftrekken.

Overwaarde huis verzilveren

Als u de overwaarde wil verzilveren, heeft u, naast het afsluiten van een hypotheek, nog een aantal mogelijkheden. Huis en Pensioen geeft geen advies en doet geen bemiddeling voor onderstaande mogelijkheden.

Lening bij de gemeente

  • SVn Blijverslening
  • SVn Blijverslening (hypothecair)
  • SVn Verzilverlening

Link https://www.svn.nl/overheden/onze-themas/langer-zelfstandig-thuiswonen/

Huis verkopen en terug huren

  • Behouden Huis
  • Levius